Leerstoornissen?

Een leerling of student met een leerstoornis (autisme, ADHD, dyslexie, dyspraxie,..) heeft het niet altijd eenvoudig in het onderwijs.

Met het nieuwe M-decreet wordt van deze leerlingen verwacht dat ze meedraaien in het gewoon onderwijs, maar deze kinderen kunnen wel nog wat extra ondersteuning gebruiken.

Wij kunnen vanuit onze werkervaring in het gewoon en het buitengewoon onderwijs deze jongeren een hele goede ondersteuning bieden. Door onze ervaring weten wij wat werkt en wat niet.